Design a site like this with WordPress.com
Get started

100 best non-fictions: No.8 – Pulphead

Nhận xét, bình phẩm của giới phê bình. Pulphead nằm trong danh sách những cuốn sách hay nhất của tháng 11 năm 2011 do trang Amazon bình chọn. Một giọng văn tươi rói và đáng yêu biết bao! John Jeremiah Sullivan là một nhà văn năng động và can trường, là sự giao nhau giữa... Continue Reading →

100 Best Nonfictions: No.1 – The new kings of Non-fictions

Bộ sưu tập những câu chuyện - nổi tiếng có, khó hiểu có - tập hợp các tay bút kể chuyện thành công nhất thời kì vàng của văn học phi hư cấu, được chính Ira Glass, nhà sản xuất và người dẫn của chương trình radio được trao giải thưởng công chúng This American Life, tuyển chọn và giới thiệu. Những bài... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑