Design a site like this with WordPress.com
Get started

10 Tiểu thuyết hay nhất thập kỷ 2010s do tạp chí TIME bình chọn

Khi năm 2019 dần khép lại, ban biên tập tạp chí Time bình chọn đã chọn ra 10 tác phẩm hư cấu hay nhất thập kỷ lần lượt theo năm xuất bản. 1. A Visit from the Goon Squad (Ký ức đen) - Jennifer Egan (2010) Jennifer Egan lấy âm nhạc - giải trí là... Continue Reading →

100 Best Nonfictions: No.1 – The new kings of Non-fictions

Bộ sưu tập những câu chuyện - nổi tiếng có, khó hiểu có - tập hợp các tay bút kể chuyện thành công nhất thời kì vàng của văn học phi hư cấu, được chính Ira Glass, nhà sản xuất và người dẫn của chương trình radio được trao giải thưởng công chúng This American Life, tuyển chọn và giới thiệu. Những bài... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑