Design a site like this with WordPress.com
Get started

Nhà văn Ý phản đối cấm sách về người đồng tính tại Venice

Sau khi Venice tịch thu các sách ảnh về những gia đình có bố mẹ đồng tính khỏi nhà trường, 267 tác giả đã yêu cầu thành phố này cũng gỡ bỏ các sáng tác của họ khỏi kệ sách. Hơn 250 nhà văn người Ý đã viết thư gửi thị trưởng Venice, yêu cầu... Continue Reading →

The Letter Q: Những lời yêu từ LGBT

Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết. Đây là tập hợp những con chữ, do các tác giả đồng tính nổi tiếng nhất ngày nay viết cho tuổi thanh xuân của mình. Tôi không khuyên bạn nên ngồi xuống và đọc nó từ đầu đến cuối. Hãy nhét sâu quyển này trong ba lô... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑