18 tác phẩm sẽ tiếp tục tranh tài cho giải thưởng Femina 2014

Mười tiểu thuyết Pháp và nước ngoài và tám tiểu luận, trong đó có một tiểu luận không có trong danh sách vòng sơ khảo, sẽ tiếp tục tranh tài.

Yanick Lahens

Năm tiểu thuyết Pháp và năm tiểu thuyết nước ngoài sẽ cùng bước vào vòng chung khảo giải thưởng Femina. Như vậy, tám tiểu thuyết có mặt trong vòng sơ khảo đã bị loại. Về danh mục tiểu luận, Arnaud Teyssier và Richelieu (tạm dịch: Giày đi núi) đã được chọn vào vòng chung khảo, dù không có mặt ngay từ vòng sơ khảo, cùng với hai tác phẩm đang tranh tài trong vòng chung khảo giải thưởng Décembre.

Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 3 tháng 11, lúc 13 giờ tại Cercle Interallié (Paris quận 8). Những nhà báo tham dự lễ trao giải sẽ phải mặc âu phục…

Danh sách vòng chung khảo:

Năm tiểu thuyết Pháp:

 • Yves BichetL’homme qui marche (tạm dịch: Người bộ hành) (nhà xuất bản Mercure de France)
 • Marie-Hélène LafonJoseph (nhà xuất bản Buchet-Chastel)
 • Yanick LahensBain de lune (tạm dịch: Bồn tắm ánh trăng) (nhà xuất bản Sabine Wespieser)
 • Antoine VolodineTerminus radieux (tạm dịch: Trạm cuối rạng rỡ) (nhà xuất bản Seuil)
 • Eric VuillardTristesse de la terre (tạm dịch: Nỗi buồn của trái đất) (nhà xuất bản Actes Sud)

Năm tiểu thuyết nước ngoài:

 • Sebastian BarryL’homme provisoire (tạm dịch: Người thay thế) (nhà xuất bản Joëlle Losfeld)
 • Jennifer ClementPrière pour celles qui furent volées (tạm dịch: Nguyện cầu cho những điều bị đánh cắp) (nhà xuất bản Flammarion)
 • Grazyna JagielskaAmour de pierre (tạm dịch: Tình yêu của đá) (nhà xuất bản Les équateurs)
 • Nell LeyshonLa couleur du lait (tạm dịch: Màu của sữa) (nhà xuất bản Phébus)
 • Zeruya ShalevCe qui reste de nos vies (tạm dịch: Những gì sót lại từ cuộc sống) (nhà xuất bản Gallimard)

Tám tiểu luận:

 • Véronique Aubouy et Mathieu RibouletA la lecture (tạm dịch: Việc đọc) (nhà xuất bản Grasset)
 • François-Xavier BellamyLes déshérités ou l’urgence de transmettre (tạm dịch: Quyền thừa kế hay sự cấp bách của việc truyền lại) (nhà xuất bản Plon)
 • Bruno CabanesAoût 14 : la France entre en guerre (tạm dịch: Ngày 14 tháng 8 : nước Pháp trong chiến tranh) (nhà xuất bản Gallimard)
 • Thierry ClermontSan Michele (nhà xuất bản Seuil)
 • Elisabeth RoudinescoSigmund Freud en son temps et dans le notre (tạm dịch: Sigmund Freud trong quá khứ và hiện tại) (nhà xuất bản Seuil)
 • Arnaud Teyssier, Richelieu : l’aigle et la colombe (tạm dịch: Giày đi núi : đại bàng và bồ câu) (nhà xuất bản Perrin)
 • Paul Veyne, Et dans l’éternité, je ne m’ennuierai pas: souvenirs (tạm dịch: Và tôi sẽ không sầu muộn trong vĩnh hằng : kỉ niệm) (nhà xuất bản Albin Michel)
 • Emmanuel de WaresquiellFouché : les silences de la pieuvre (tạm dịch: Fouché : sự im lặng của bạch tuộc) (nhà xuất bản Tallandier)

YuL (theo Livres Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: