2 tác phẩm cuối cùng tranh giải thưởng Décembre 2014

Elisabeth Roudinesco và Paul Veyne sẽ đối đầu với nhau trên đường đến giải thưởng ngày 6 tháng 11.

Elisabeth Roudinesco
Elisabeth Roudinesco

Ban giám khảo giải thưởng Décembre đã không thành công khi đã chọn ra tới bốn tác phẩm vào vòng chung khảo trong vòng bình chọn mới nhất vào ngày 22 tháng 10, theo nguyên tắc công bằng của việc bỏ phiếu. Tuy nhiên, để giữ vững nguyên tắc trước giờ của giải thưởng này, ban giám khảo đã quyết định chỉ giữ lại hai tác phẩm bước tiếp vào vòng chung khảo.

Giải thưởng Décembre sẽ được Josyane Savigneau trao vào ngày 6 tháng 11.

Năm 2013, giải thưởng Décembre đã được trao cho La réforme de l’opéra de Pékin (tạm dịch: Cách tân nhà hát opéra ở Bắc Kinh) của Maël Renouard (nhà xuất bản Rivages).

Hai tác phẩm bước tiếp vào vòng chung khảo

  • Elisabeth Roudinesco, Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre (tạm dịch: Sigmund Freud trong quá khứ và hiện tại) (nhà xuất bản Seuil)
  • Paul Veyne, Et dans l’éternité je ne m’ennuierai pas (tạm dịch: Và tôi sẽ không sầu muộn trong vĩnh hằng) (nhà xuất bản Albin Michel)

YuL (theo Livres Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: