Giải Renaudot 2013: 12 tiểu thuyết và 7 tác phẩm đầu tay vào vòng sơ khảo

Cùng với sự sôi động của giải Goncourt, ban giám khảo của giải thưởng Renaudot đã công bố vào thứ Hai, ngày 9 tháng 9 danh sách vòng sơ khảo. Danh sách gồm có 12 tiểu thuyết và 7 tác phẩm đầu tay được, đặc biệt là các tác phẩm của Lemaitre, Verger và Moix, những tác giả đã có mặt trong danh sách vòng sơ khảo giải thưởng Goncourt.

Định hướng của những giải thưởng văn học lớn trong mùa thu này đã trở nên rõ ràng hơn. Sau vài ngày công bố danh sách vòng sơ khảo của giải thưởng Goncourt, ban giám khảo của giải thưởng Renaudot đã công bố danh sách đề cử vào thứ Hai, ngày 9 tháng 9. Người chiến thắng giải thưởng văn học danh giá này sẽ được trao giải vào ngày 4 tháng 11, cùng ngày với lễ trao giải thưởng Goncourt.

“Au revoir là-haut” của Pierre Lemaitre là một trong những tác phẩm được chú ý trong mùa giải văn học này.
“Au revoir là-haut” của Pierre Lemaitre là một trong những tác phẩm được chú ý trong mùa giải văn học này.

Trong thể loại tiểu thuyết, 12 nhà văn đã được chọn, trong đó có Pierre Lemaitre, Frédéric Verger và Yann Moix. Những tác giả này cũng đã được chọn vào danh sách sơ khảo của giải thưởng Goncourt. Sau đây là danh sách 12 tiểu thuyết vào vòng sơ khảo giải thưởng Renaudot:

 • Étienne de Montéty, La Route du salut (tạm dịch: Con đường của những lời chào) (nhà xuất bản Gallimard)
 • Christophe Ono Dit Biot, Plonger (tạm dịch: Lặn) (nhà xuất bản Gallimard)
 • Yann Moix, Naissance (tạm dịch: Khai sinh) (nhà xuất bản Grasset)
 • Patricia Reznikov, La Transcendante (tạm dịch: Siêu việt) (nhà xuất bản Albin Michel)
 • Philippe Vasset, La Conjuration (tạm dịch: Mưu phản) (nhà xuất bản Fayard)
 • Thomas Clerc, Intérieur (tạm dịch: Nội tâm) (nhà xuất bản L’Arbalète)
 • Romain Puertolas, L’extraordinaire voyage du fakir qui reste coincé dans une armoire Ikea (tạm dịch: Cuộc hành trình kì lạ của tu sĩ bị nhốt trong tủ) (nhà xuất bản Le Dilettante)
 • Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut (tạm dịch: Tạm biệt tầng trên) (nhà xuất bản Albin Michel)
 • Philippe Jaenada, Sulak (nhà xuất bản Julliard)
 • Cloé Korman, Les Saisons de Louveplaine (tạm dịch: Những thời khắc của Louveplaine) (nhà xuất bản Seuil)
 • Frédéric Verger, Arden (nhà xuất bản Gallimard)
 • Metin Arditi, La confrérie des moines volants (tạm dịch: Hội anh em tu sĩ bay) (nhà xuất bản Grasset)

Trong danh sách các tác phẩm đầu tay vào vòng chung khảo giải thưởng Renaudot, La première pierre (tạm dịch: Viên đá đầu tiên) của Pierre Jourde cũng là một trong các tác phẩm vào vòng chung khảo giải thưởng Goncourt. Sau đây là danh sách 7 tác phẩm đầu tay:

 • Gabriel Matzneff, Séraphin c’est la fin (tạm dịch: Thiên thần, kết thúc rồi) (nhà xuất bản Table ronde)
 • Frédéric Schiffter, Le Charme des penseurs tristes (tạm dịch: Sự quyến rũ của những suy tư) (nhà xuất bản Flammarion)
 • Pierre Jourde, La première pierre (tạm dịch: Viên đá đầu tiên) (nhà xuất bản Gallimard)
 • Jean-Paul và Raphaël Enthoven, Dictionnaire amoureux de Proust (tạm dịch: Từ điển tình yêu của Proust) (nhà xuất bản Plon/Grasset)
 • Lydie Salvayre, 7 femmes (tạm dịch: 7 người đàn bà) (nhà xuất bản Perrin)
 • Bernard Quiriny, Monsieur Spleen (tạm dịch: Ông Spleen) (nhà xuất bản Seuil)
 • Serge Sabchez, La Lampe de Proust (tạm dịch: Cây đèn của Proust) (nhà xuất bản Payot/Rivages).

Giải thưởng Renaudot năm 2012 đã được trao cho Scholastique Mukasonga với tiểu thuyết Notre-Dame du Nil (tạm dịch: Đức bà sông Nil) (nhà xuất bản Gallimard). Ngoài ra, giải thưởng Renaudot dành cho tác phẩm đầu tay đã được trao cho Franck Maubert với Le dernier modèle (tạm dịch: Người mẫu cuối cùng) (nhà xuất bản Arabian Nights).

Minh Khuê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: