Cựu thành viên One Direction Zayn Malik ra mắt tự truyện

Cựu thành viên One Direction Zayn Malik đã viết cuốn sách tự truyện dành cho các fan của mình với lời chia sẻ: "Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy nhiều điều về tôi để bạn có thể phán xét tôi theo cách riêng của tôi, không phải trên những gì báo chí hay bất cứ... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started