[Toạ đàm] Về Antoine de Saint-Exupery tại Hà Nội và TP.HCM

Nhân dịp xuất bản bằng tiếng Việt các tác phẩm "Bay đêm" – bản dịch của Châu Diên, "Xứ con người" – bản dịch của Nguyễn Thành Long và "Hoàng tử bé" – bản dịch của Trác Phong của Antoine de Saint-Exupéry, Công ty Văn hoá & Truyền thông Nhã Nam phối hợp cùng Trung... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started