Charles Dickens – Đại văn hào thế kỉ có thú vui chiêm ngưỡng xác chết

Chiều chủ nhật là khoảng thời gian Charles Dickens thường dành để lê la trong nhà xác Le Morgue tại Paris. Nơi đây được mở vào năm 1804 sau đó chuyển sang đến địa điểm mới đằng sau Notre Dame vào năm 1864 để dễ tiếp cận du khách hơn. Không lâu sau đó, nơi... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started