Một hành trình văn học đến Paris

Paris, vẫn như nó đã từng, là hội hè miên man của những nhà văn. Trong nhiều thế kỷ, các cây viết túng quẫn vô danh đều lũ lượt kéo đến Thành phố Ánh sáng để tắm mát tâm hồn bằng nguồn cảm hứng say mê và vô tận của thành phố. Mỗi mùa hè, tôi(*) quay... Continue Reading →

66 sự thật ít ai biết về tiếng Anh

Tiếng Anh, theo đúng nghĩa đen, là ngôn ngữ 'khổng lồ' nhất quả Đất. Về số lượng – phiên bản hiện tại của từ điển Oxford có đến 615,000 mục. Về phạm vi sử dụng – tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và 'khổng lồ' về sự... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started