Tiểu thuyết thất lạc của tác giả Lolita từng xém bị thiêu rụi

Quyển tiểu thuyết thất lạc của Nabokov từng xém bị thiêu rụi—có thể chính là tác phẩm "The Original of Laura" (Nguyên bản Laura) được xuất bản sau 32 năm kể từ tâm nguyện cuối cùng của ông khi muốn phá hủy nó. Mỗi tháng, chuyên mục "Những sự nghiệp dang dở" sẽ đánh giá... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started