Design a site like this with WordPress.com
Get started

Thuật ngữ trong Harry Potter sẽ được đưa vào từ điển Oxford

Dù "Muggle" (người không có khả năng sử dụng pháp thuật và không được sinh ra trong thế giới phù thủy) đã được thêm vào từ điển tiếng Anh của Oxford, thì theo BBC Oxford vẫn đang để mắt đến những thuật ngữ khác xuất hiện trong Harry Potter. Thông thường một từ mới phải... Continue Reading →

“Brexit”, “Youtuber” xuất hiện trong từ điển Oxford English Dictionary 2017

“Brexit”, tổ hợp của “British” và “exit” dùng để chỉ việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu, vừa được thêm vào từ điển tiếng Anh Oxford English Dictionary 2017. Trải qua cuộc trưng cầu ý dân lịch sử vào ngày 23 tháng sáu, từ “Brexit” đã được đưa vào từ điển tiếng... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑