Bạn có biết Tổng thống Obama viết truyện ngắn?

Không thể nghi ngờ việc Tổng thống Barack Obama cực kỳ bận rộn trong suốt 8 năm nhiệm kỳ. Trước khi trở thành tổng thống, từ lúc chỉ mới là một chàng sinh viên trẻ tại Harvard cho đến khi trở thành Thượng nghị sĩ bang Illinois, ông luôn năng động và đầy nhiệt huyết... Continue Reading →

Quỹ tài trợ Khối Thịnh vượng chung tập trung cho Giải thưởng truyện ngắn

Quỹ tài trợ Khối thịnh vượng chung bỏ hẳn giải thưởng dành cho tiểu thuyết đầu tay để tập trung cho Giải thưởng truyện ngắn Khối thịnh vượng chung. Theo Lucy Hannah, giám đốc chương trình của Quỹ tài trợ Khối thịnh vượng chung, quyết định này phản ánh “một nhận thức dần dần rằng... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started