Hạnh phúc và sức khoẻ tinh thần trong trường học

Hạnh phúc và sự khoẻ mạnh về tinh thần (well-being) là đề tài càng ngày càng được công nhận chính thức để đưa vào lớp học cho các học sinh nghiên cứu. Một phần là vì ngày càng có nhiều căn cứ khoa học chứng minh tầm quan trọng của đề tài này; mặt khác, […]

Bạn đã Sẵn sàng Gia nhập Trường học Pháp thuật Sắp được mở tại Anh?

Chúng ta đã dành hai thập kỉ để chờ đợi những lá thư từ trường Hogwarts, và cuối cùng cơ hội học cùng trường với Harry Potter đã đến. Một trường học pháp thuật ngoài đời thật sắp được mở tại Anh và bạn có thể đặt vé tham gia trên trang Kickstarter từ cuối […]

Create your website at WordPress.com
Get started