100 quyển sách đáng chú ý năm 2016 (P2)

Danh sách thể loại tiểu thuyết, thơ và phi hư cấu đáng chú ý của năm, được chọn bởi các biên tập viên của tờ The New York Times Book Review. Danh sách này đại diện cho những cuốn sách được xem xét kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2015, khi chúng tôi công […]

NXB Kim Đồng tái bản 9 tiểu thuyết lịch sử dành cho giới trẻ

Trước nhu cầu của độc giả hiện đại muốn tìm hiểu lịch sử dân tộc và yêu cầu cấp thiết làm sao để lịch sử hấp dẫn thế hệ trẻ hôm nay, nhà xuất bản Kim Đồng đã tái bản hàng loạt cuốn tiểu thuyết lịch sử. Chọn cách tiếp cận lịch sử từ những […]

Create your website at WordPress.com
Get started