Sách ‘Madam Nhu – Quyền lực bà Rồng’ bị thu hồi

Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM vừa ra văn bản dừng phát hành và thu hồi cuốn sách "Madam Nhu - Quyền lực bà Rồng" bản in lần thứ nhất. Trước đó, vào 26/2, Cục Xuất bản đã có công văn yêu cầu NXB Hội Nhà văn đình chỉ phát hành cuốn sách... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started