The Hobbit: The Battle of the Five Armies ra mắt teaser đầu tiên

Lần đầu tiên ra mắt khán giả trong lễ hội truyện thanh lớn nhất thế giới Comic-Con, teaser đầu tiên thuộc phần cuối cùng trong loạt searies của Peter Jackson ở vùng Trung địa (Middle Earth) - The Hobbit: The Battle of the Five Armies - đã chính thức ra mắt thế giới. Hãy chuẩn... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started