10 sự thật thú vị về “Charlie and the Chocolate Factory”

1. Cuốn sách bắt nguồn từ câu chuyện Dahl thường kể cho hai người con đầu lòng trước khi đi ngủ, Olivia và Tessa (Tessa sau này đã trở thành mẹ của nhà văn, nhà diễn thuyết, người mẫu Sophie Dahl). 2. Ban đầu cuốn sách có tựa đề Charlie’s Chocolate Boy (tạm dịch: Anh... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started