Bệnh Mỹ của Thom Jones

Cựu võ sĩ quyền Anh, Thom Jones xuất bản “Sonny Liston là bạn tôi” với những câu chuyện bạo lực và bi thảm. Thom Jones, 2 âm tiết tạo nên sự mạnh mẽ. Cựu võ sĩ quyền Anh, tác giả của “Võ sĩ quyền anh trong giấc ngủ”, đang nghỉ ngơi đã trở lại vòng... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started