Design a site like this with WordPress.com
Get started

Họ đã sống sót trong “Đấu trường Sinh tử” như thế nào?

Sự kiện trung tâm của loạt phim Đấu trường Sinh tử (The Hunger Games) từng tồn tại 75 năm trước khi bước vào hồi kết. Nào hãy cùng điểm lại loạt cái tên đã chiến thắng cuộc thi đẫm máu này! Trò chơi cạnh tranh khốc liệt được thủ đô Capitol lập ra sau Cuộc... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑