“Mật mã Tây Tạng” – cuốn sách phá kỷ lục bị in lậu nhanh nhất

Tập cuối của xê ri lừng danh Mật mã Tây Tạng – đại kết cục được mong chờ suốt 3 năm đã bị in lậu trong vòng 2 ngày! Theo lời ông Vũ Hoàng Giang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam – đơn vị xuất bản cuốn […]

Create your website at WordPress.com
Get started