Cuốn sách bí ẩn nhất thế giới về thuật giả kim đã phát hành với giá 9000$

Bản thảo Voynich là một văn kiện viết tay từ thế kỷ 15 được mã hóa bằng những ngôn ngữ và ký tự bí ẩn, chưa từng xuất hiện trước đó trong lịch sử nhân loại. Cho tới hiện nay chưa có người nào giải mã được nó và cũng được phổ biến cực kỳ... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started