Helen Dunmore, tác giả của Ingo vừa qua đời ở tuổi 64 vì căn bệnh ung thư

Helen Dunmore, tác giả của Ingo vừa qua đời ở tuổi 64 vì căn bệnh ung thư mà bà chỉ vừa tiết lộ từ tháng Ba vừa qua. Bà ra đi để lại một tài sản văn học khổng lồ gồm nhiều tác phẩm văn học thiếu nhi, tiểu thuyết và thơ. Một cây bút... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started