Nhà văn Nhật Soseki Natsume “sống lại” dưới hình dáng robot

Người yêu văn học nào mà không ao ước được tận mắt nhìn thấy Marcel Proust hay Henry James trở nên sống động trước mắt của mình? Đó chính là điều mà những sinh viên của trường đại học Nishogakusha - Tokyo, được trải nghiệm vào cuối năm 2016: tiếp xúc một trong những cố... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started