Giải thưởng Booker Quốc Tế 2020 công bố danh sách Sơ khảo

Tổng cộng có 13 cuốn sách được dịch từ tám ngôn ngữ khác nhau đã được chọn cho danh sách Sơ khảo giải thưởng Booker Quốc tế năm nay. Nhằm mục đích khuyến khích xuất bản và đọc nhiều tiểu thuyết nước ngoài hơn, Giải thưởng Booker Quốc Tế là giải pháp thay thế dành […]

9 tác phẩm được đề cử cho Giải thưởng Tiểu thuyết đầu tay

Chín tiểu thuyết Pháp đầu tay và bốn tiểu thuyết nước ngoài đã được đề cử cho giải thưởng dành cho tiểu thuyết đầu tay. Danh sách đề cử này như một cánh cửa mở ra cơ hội cho hai nhà xuất bản Télégraphe và La Grande Ourse. Ban giám khảo của giải thưởng dành […]

Create your website at WordPress.com
Get started