Salman Rushdie giành giải thưởng PEN Pinter

Vào tháng 10, trước buổi thuyết trình tại Thư viện Anh (British Library), nhà văn Salman Rushdie cho biết “Tôi thực sự rất cảm động khi nhận được giải thưởng mang tên một người bạn của tôi.” Vào năm 2014, Salman Rushdie đoạt được giải thưởng PEN Pinter, theo sau Tony Harrison, Hanif Kureishi, David... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started