Design a site like this with WordPress.com
Get started

Những phát hiện mới về việc đọc Harry Potter

Phát hiện mới: Điều kỳ diệu nhất mà Harry Potter đã làm được có lẽ không phải là đánh bại Voldermort, mà hướng thế hệ trẻ trên toàn thế giới chống lại những định kiến xã hội. Ít ra thì đó là phát hiện mới nhất của tờ Journal of Applied Social Psychology (tạm dịch:... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑