Pierre Jourde nhận giải thưởng Virilo 2012

Giải thưởng Virilo, giải thưởng văn học dành cho người đàn ông duy nhất của năm đã được trao cho tác phẩm le Maréchal absolu (tạm dịch: Maréchal tuyệt đối) của Pierre Jourde do Gillimard xuất bản. Virilo là một giải thưởng văn học Pháp, được thành lập trong năm 2008. Giải thưởng được trao cho... Continue Reading →

Patrick Deville nhận giải Femina

Giải thưởng Femina đã thuộc về tác phẩm Peste & Choléra (tạm dịch: Dịch hạch & thổ tả) (Seuil) của Patrick Deville, trong khi đó Julie Otsuka nhận giải Femina cho văn học nước ngoài với Certaines n’avaient jamais vu la mer (tạm dịch: Những người không bao giờ thấy biển) (Phébus). Giải thưởng Femina... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started