7 cuốn sách kinh điển cực kỳ phân biệt giới tính

Có lẽ giờ bạn hẳn đã biết rằng đề tài phân biệt giới tính có thể lẩn khuất đằng sau các tác phẩm văn học. Sau cùng thì, một cuốn sách mô tả đề tài phân biệt giới tính cũng có sự khác biệt với một cuốn sách mang thông điệp phân biệt giới tính. […]

“Books About Town” mang những quyển sách đến với Luân Đôn

Mùa hè 2014, thủ đô Luân Đôn trở thành một sân chơi văn học rộng lớn bởi một dự án cộng đồng mang tên “Books About Town”. Ở khắp các nơi trong thành phố, người dân sẽ có dịp chiêm ngưỡng 50 băng ghế mang hình dạng của những quyển sách được minh họa bởi những […]

Create your website at WordPress.com
Get started