“Brexit”, “Youtuber” xuất hiện trong từ điển Oxford English Dictionary 2017

“Brexit”, tổ hợp của “British” và “exit” dùng để chỉ việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu, vừa được thêm vào từ điển tiếng Anh Oxford English Dictionary 2017. Trải qua cuộc trưng cầu ý dân lịch sử vào ngày 23 tháng sáu, từ “Brexit” đã được đưa vào từ điển tiếng... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started