Tác giả series “Quán” Ayatsuji Yukito ra mắt tác phẩm kỷ niệm 30 năm viết

Vào dịp kỷ niệm 30 năm ra mắt độc giả, nhà văn Ayatsuji Yukito (56 tuổi, hiện đang sinh sống tại Kyoto) đã cho ra tác phẩm mới mang tên 『人間じゃない』(tạm dịch: “Không phải con người”, NXB Koudansha), là tập hợp những tác phẩm chưa được biên soạn. Khởi đầu bằng series “Quán”- tác phẩm... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started