Mỗi cuốn sách một tấm lòng – Vì một Nhật Bản thân thương

Vì một Nhật Bản thân thương là chủ đề của Lễ hội Genki Nhật Bản tại Việt Nam 2011. Lễ hội Genki không những là một hoạt động văn hoá góp phần thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà sau thảm họa kép tại Nhật vừa qua, lễ hội sẽ là nơi... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started