Truyện Kiều được đưa vào bộ sưu tập xê-ri Penguin Classics

Nguyên tác của Truyện Kiều được viết bằng chữ Nôm với thể thơ lục bát, bài thơ sử thi của Nguyễn Du luôn là một trong những giá trị văn hóa tinh túy đối với người Việt Nam qua nhiều thế hệ. Trong khi kiệt tác của Nguyễn Du đã được dịch sang tiếng Anh […]

NXB Trẻ ra mắt Truyện Kiều kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ RA MẮT ẤN BẢN TRUYỆN KIỀU KỶ NIỆM 250 NĂM NĂM SINH ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU. BẢN DO BAN VĂN BẢN TRUYỆN KIỀU – HỘI KIỀU HỌC VIỆT NAM HIỆU KHẢO, CHÚ GIẢI. THỜI GIAN; 9G SÁNG THỨ BA, 24/11. ĐỊA ĐIỂM:HỘI TRƯỜNG NXB TRẺ 161b LÝ CHÍNH THẮNG, Q.3. […]

Create your website at WordPress.com
Get started