Ra mắt cuốn tự truyện nổi tiếng của James McBride do Nguyễn Bích Lan chuyển ngữ

“Màu của nước” là cuốn tự truyện của nhà văn Mỹ James McBride viết để tưởng nhớ người mẹ của mình, một phụ nữ gốc Do Thái da trắng kết hôn với người đàn ông da đen. Vượt lên bi kịch cá nhân, sự thiếu thốn về vật chất, sự ngược đãi về tinh thần […]

Create your website at WordPress.com
Get started