11 sự thật bất ngờ về Martin Luther King Jr

Để kỷ niệm Tháng Lịch sử của người Mỹ da đen, chúng tôi đã biên soạn 11 sự thật mà có thể bạn chưa từng biết về những gương mặt đáng chú ý trong nền văn học và lịch sử thế giới. Gương mặt đầu tiên là tiến sĩ Martin Luther King Jr, người nổi […]

Create your website at WordPress.com
Get started