Tác phẩm hiếm của Alfred de Musset đạt kỷ lục bán đấu giá

Một bản thảo "cực kỳ hiếm" của tác phẩm "Gamiani ou une nuit d'excès" (tạm dịch : Gamiani hay chuyện một đêm hoang lạc) đã tăng giá lên 208 000€, gấp 5 lần so với dự tính, trong buổi bán đấu giá ngày thứ ba 18 tháng 10 vừa qua. Một kỷ lục thực sự!... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started