Ricky Martin phát hành sách Thiếu nhi

Ricky Martin luôn mong muốn trẻ em trên khắp thế giới đều có những ước mơ lớn. Để đạt được nguyện vọng này, siêu sao Puerto Rico đã đặt bút viết cuốn sách dành cho trẻ em đầu tiên của mình mang tên "Santiago the Dreamer in Land Among the Stars" (tạm dịch: Santiago Kẻ... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started