Google kỷ niệm 37 năm “Chuyện dài bất tận” được phát hành

Hôm nay đánh dấu kỷ niệm lần thứ 37 của các ấn phẩm "The Neverending Story" (Chuyện dài bất tận) của Michael Ende. Google đã ra mắt hình tượng trưng cho trang web (gọi là doodle), được thiết kế bởi Sophie Diao, kỷ niệm những câu chuyện trích từ "The Neverending Story". Bạn có thể... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started