Giải thưởng Médicis 2019 thuộc về Luc Lang, Audur Ava Olafsdottir và Bulle Ogier

Ban giám khảo Giải thưởng Médicis 2019 đã công bố hôm thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 tại nhà hàng La Méditerranée, thuộc về Luc Lang trong hạng mục văn học Pháp, Bulle Ogier trong hạng mục tiểu luận và Audur Ava Olafsdottir trong hạng mục văn học nước ngoài. Vào ngày 8 tháng 11,... Continue Reading →

Sem-Sandberg: Giải Médicis này là nhờ những đứa trẻ bị ngược đãi ở Vienne

Ghé đến Paris để nhận giải thưởng Médicis hạng mục Tiểu thuyết ngoại văn cho tác phẩm "Les Elus" (tạm dịch "Những kẻ cầm đầu") (NXB Laffont, tuyển tập "Pavillons"), Steve Sem-Sandberg đã có buổi phỏng vấn với Livres Hebdo. Nhà văn Thụy Điển Steve Sem-Sandberg, chủ nhân giải thưởng Médicis hạng mục Tiểu thuyết ngoại văn... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started