Giải Interallié 2014 thuộc về Mathias Menegoz

Ban giám khảo của Giải thưởng Interallié đã chọn cuốn tiểu thuyết Karpathia (NXB POL) của Mathias Menegoz chiến thắng năm nay, hơn 6 phiếu so với tác phẩm Les nouveaux monstres (NXB Stock) của Simonetta Greggio. Karpathia lấy bối cảnh vào năm 1833, Alexander Korvanyi, đội trưởng của quân đội Hungary cùng cô vợ... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started