NXB Kim Đồng tái bản 9 tiểu thuyết lịch sử dành cho giới trẻ

Trước nhu cầu của độc giả hiện đại muốn tìm hiểu lịch sử dân tộc và yêu cầu cấp thiết làm sao để lịch sử hấp dẫn thế hệ trẻ hôm nay, nhà xuất bản Kim Đồng đã tái bản hàng loạt cuốn tiểu thuyết lịch sử. Chọn cách tiếp cận lịch sử từ những […]

Toàn quân sẵn sàng: Tưởng nhớ con tàu Titanic (1912 – 2012)

Ngày 15 tháng 4, 1912, con tàu RMS Titanic (RMS viết tắt cho Royal Mail Ship – tàu đưa thư hoàng gia) đã gặp nạn và chìm xuống đáy biển Bắc Atlantic. Để tưởng nhớ 100 năm ngày xảy ra tai nạn này, Cục Âm nhạc địa phương tổ chức cuộc triển lãm All Hands […]

Create your website at WordPress.com
Get started