Khánh thành thư viện Nguyễn Thắng Vu

Ngày 26/12/2012, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức lễ khánh thành Thư viện Nguyễn Thắng Vu tại trường Tiểu học Quảng Thuận (Quảng Trạch, Quảng Bình). Đây là công trình kỉ niệm 60 năm thành lập ngành xuất bản Việt Nam (1952 - 2012) và 55 năm thành lập Nhà xuất bản Kim Đồng... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started