10 sách nổi bật của NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM năm 2019

NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM luôn hướng đến những tác phẩm văn hóa, lịch sử gần gũi với độc giả, dễ đọc dễ tiếp cận. 1. Gia Định – Sài Gòn: Hò, hát, lý, vè và diễn xướng lễ hội – Huỳnh Ngọc Trảng Tác phẩm do nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng […]

Create your website at WordPress.com
Get started