Laurent Binet giành giải thưởng của Học viện Pháp 2019

Giải thưởng lớn của Tiểu thuyết Học viện Pháp 2019 đã được trao vào thứ Năm ngày 31 tháng 10 cho Laurent Binet cho cuốn tiểu thuyết Civilization (tạm dịch: Nền văn minh) của ông, được Grasset xuất bản vào ngày 14 tháng 8. Laurent Binet giành chiến thắng trong vòng thứ tư với mười […]

Create your website at WordPress.com
Get started