Nữ diễn viên “Sex and the City” mở công ty xuất bản sách

Bộ phim của HBO Divorce (Ly hôn) – sẽ không phải là dự án duy nhất của Sarah Jessica Parker trong thời gian tới! Nữ diễn viên “Sex and the City” sẽ trở thành Giám đốc Biên tập của SJP, công ty liên doanh với nhà xuất bản Hogarth, thuộc Tập đoàn Penguin Random House. Kelly... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started