Giải thưởng Grand dành cho văn học Mỹ thuộc về Kevin Powers

Tiểu thuyết gia Kevin Powers đã giành giải thưởng lớn của Văn học Mỹ hôm Thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 cho cuốn tiểu thuyết thứ hai L'écho du temps (tạm dịch: Âm vọng thời gian) Delcourt xuất bản do Carole d'Yvoire dịch. Hai người vào chung kết còn lại là Tommy Orange cho Ici... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started