Jean-Luc Coatalem chiến thắng giải thưởng Jean Giono 2019

Ban giám khảo Giải thưởng Jean Giono đã trao thưởng hôm Thứ ba, ngày 19 tháng 11 cho tác giả Jean-Luc Coatalem với tác phẩm La part du fils (tạm dịch: Phần của con trai), được xuất bản bởi Stock. Nhà văn đã được bầu trong vòng đầu tiên cho năm phiếu so với ba […]

Giải thưởng Jean-Giono 2014 thuộc về Fouad Laroui

Tác giả người Maroc, chuyên viết bằng tiếng Pháp, đã vinh dự nhận được giải thưởng văn học với tiểu thuyết Les tribulations du dernier Sijilmassi (tạm dịch: Những gian truân của người cuối cùng họ Sijilmassi). Tiểu thuyết này vẫn đang trong cuộc đua đến giải thưởng Goncourt do học sinh trung học bình […]

Bốn tác phẩm bước vào vòng chung khảo giải thưởng Jean Giono 2014

Giải thưởng sẽ được công bố vào thứ năm, ngày 16 tháng 10 Trong bốn tác phẩm tiếp tục tranh tài cho giải thưởng Jean Giono, vẫn là sự có mặt của tiểu thuyết đầu tay của Adrien Bosc, Constellation (tạm dịch: Chòm sao) (nhà xuất bản Stock). Tác phẩm đã chiến thắng giải thưởng […]

Pierre Jourde chiến thắng giải thưởng Jean-Giono

Được đề cử cho nhiều giải thưởng văn học trong mùa giải này, tác giả của La Première Pierre (tạm dịch: Viên đá đầu tiên) đã được nhận một giải thưởng danh giá khác. Giải thưởng Jean-Giono bắt đầu cùng lúc với các giải thưởng văn học khác. Nhờ vào tên của giải thường và […]

Create your website at WordPress.com
Get started