Vén màn dự án phim tiểu sử J.R.R. Tolkien

Đạo diễn James Strong sẽ thực hiện bộ phim tiểu sử về nhà văn người Anh J.R.R. Tolkien, tác giả bộ ba tiểu thuyết "Chúa tể của những chiếc nhẫn". Tác giả của Anh chàng Hobbit và Chúa tể của những chiếc nhẫn, J.R.R. Tolkien, sẽ là nhân vật chính trong một bộ phim tiểu sử. James Strong (đạo... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started