Orhan Pamuk: Tôi là người cuồng viết

Orhan Pamuk thừa nhận như vậy trong cuốn sách ‘'Những màu khác' vừa được chuyển ngữ và phát hành ở Việt Nam. Orhan Pamuk (sinh năm 1952, người Thổ Nhĩ Kỳ) là tiểu thuyết gia có nhiều thành tựu. Năm 2003, ông nhận giải International IMPAC Dublin cho cuốn Tên tôi là đỏ. Năm 2004 cuốn Tuyết phát hành... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started