Trọn bộ Harry Potter sẽ được chiếu tại rạp IMAX trong tháng này

Bạn có thể xem Harry Potter hàng tá lần nhưng chắc chắn lần này cách này sẽ khác! Mở màn cho bộ phim Fantastic Beasts and Where to find them được công chiếu vào ngày 18 tháng mười một, Warner Bros sẽ cùng IMAX để chiếu tất cả các bộ phim Harry Potter trên màn... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started